Nội dung TBMT


CHÚ Ý

(Đây sẽ là bản thay đổi cuối cùng 14:45 Ngày 11/10/2018)
(Click)Địa điểm phát hành HSMT: 1. Chủ đầu tư: UBND xã Tân Thành, huyện Hàm Thuận Na...
THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN ĐẤU THẦU
Ghi chú: Gói thầu chỉ dành cho nhà thầu cấp siêu nhỏ, nhỏ (theo quy định của pháp luật doanh nghiệp) tham gia đấu thầu
 Hình thức thông báo Đăng lần đầu
 Loại thông báo Thông báo thực
THÔNG TIN CHUNG
 Số TBMT 20181024432   -   00 Thời điểm đăng tải  11/10/2018 09:18
 Lĩnh vực   Xây lắp
 Gói thầu Thi công xây dựng công trình (Bao gồm chi phí hạng mục chung)
 Phân loại Dự án đầu tư phát triển
 Tên dự án Khu thể thao xã Tân Thành, huyện Hàm Thuận Nam
 Nguồn vốn Vốn Ngân sách huyện hỗ trợ, vốn Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
 Bên mời thầu Z022086 - Công ty TNHH MTV Hưng Đông Dương
 Chủ đầu tư
 Số hiệu KHLCNT 20180958097
 Tên KHLCNT
 Hình thức lựa chọn nhà thầu Đấu thầu rộng rãi trong nước
 Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
 Thời gian bán HSMT từ 16/10/2018 - 14:00 Đến ngày  26/10/2018 - 14:30
 Địa điểm Công ty TNHH MTV Hưng Đông Dương Địa chỉ: Lô I56 - I57 khu dân cư Đông Xuân An, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận ĐT: 0252.3636789
 Điện thoại liên hệ 0623636789
 Giá bán 2.000.000 VND
 Thời điểm mở thầu 26/10/2018 - 14:30
 Hình thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec
 Số tiền bảo đảm dự thầu 24.000.000 VND (Hai mươi bốn triệu đồng chẵn)
 Thời gian thực hiện hợp đồng 150 Ngày
 Nội dung chính của gói thầu - Chủ đầu tư: UBND xã Tân Thành, huyện Hàm Thuận Nam - Bên mời thầu: UBND xã Tân Thành, huyện Hàm Thuận Nam. - Đơn vị tư vấn đấu thầu: Công ty TNHH MTV Hưng Đông Dương. - Tên gói thầu: Gói thầu số 1: Thi công xây dựng công trình (Bao gồm chi phí hạng mục chung); - Tên công trình: Khu Thể thao xã Tân Thành, huyện Hàm Thuận Nam; - Loại, cấp công trình: Công trình dân dụng, Cấp III; - Nguồn vốn để thực hiện gói thầu: Vốn Ngân sách huyện hỗ trợ, vốn Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới; - Địa điểm xây dựng: Xã Tân Thành, huyện Hàm Thuận Nam, Tỉnh Bình Thuận.
 Hồ sơ mời thầu