Nội dung TBMT


CHÚ Ý

(Đây sẽ là bản thay đổi cuối cùng 11:56 Ngày 11/10/2018)
(Click)Gia hạn:
Thời điểm đóng thầu gia hạn từ 09:00 ngày 14/11/2018 đến 09:00 ngày...
THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN ĐẤU THẦU
 Hình thức thông báo Đăng lần đầu
 Loại thông báo Thông báo thực
THÔNG TIN CHUNG
 Số TBMT 20181025192   -   00 Thời điểm đăng tải  11/10/2018 11:43
 Lĩnh vực   Hàng hóa
 Gói thầu VGU-G-03-GP3: Hệ thống thang máy toàn trường
 Phân loại Dự án đầu tư phát triển
 Tên dự án Dự án Xây dựng Trường Đại học Việt Đức
 Nguồn vốn ODA và Đối ứng
 Bên mời thầu Z010750 - Ban Quản lý dự án xây dựng trường đại học Việt Đức
 Chủ đầu tư
 Số hiệu KHLCNT 20180424562
 Tên KHLCNT
 Hình thức lựa chọn nhà thầu Đấu thầu rộng rãi trong nước
 Phương thức LCNT Một giai đoạn hai túi hồ sơ
 Thời gian bán HSMT từ 16/10/2018 - 12:00 Đến ngày  15/11/2018 - 09:00
 Địa điểm số 12A phố Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
 Điện thoại liên hệ 0439388624
 Giá bán 2.000.000 VND
 Thời điểm mở thầu 15/11/2018 - 09:05
 Hình thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec
 Số tiền bảo đảm dự thầu 600.000.000 VND (Sáu trăm triệu đồng chẵn)
 Thời gian thực hiện hợp đồng 25 Tháng
 Hồ sơ mời thầu