Kết quả lựa chọn nhà đầu tư trúng thầu


Loại thông báo Thông báo thực
Loại dự án Dự án đầu tư có sử dụng đất
Số TBMT 20181002145 - 00
Tên dự án Khu đô thị mới Hòa Bình - GELEXIMCO tại phường Thịnh Lang và phường Tân Hòa, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
Tên bên mời thầu
Sở Xây dựng Hòa Bình
Hình thức lựa chọn NĐT
Chỉ định thầu
Địa điểm thực hiện và quy mô dự án
Thuộc địa phận phường Thịnh Lang và phường Tân Hoà, thành phố Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình
Tổng chi phí thực hiện dự án
3.620.000.000.000 VNĐ
Thời hạn và tiến độ thực hiện dự án
48 tháng kể từ khi hợp đồng có hiệu lực
Mục tiêu, công năng của dự án
Xây dựng khu dân cư hiện đại, đồng bộ về hệ thống hạ tầng kỹ thuật bao gồm: San nền; hệ thống giao thông; hệ thống cấp điện; hệ thống cấp nước; hệ thống thoát nước nhằm đáp ứng một phần nhu cầu phát triển nhà ở của Thành phố cũng như tỉnh Hòa Bình, góp phần vào quá trình phát triển đô thị cho thành phố Hòa Bình nói riêng và của tỉnh Hòa Bình nói chung, tăng khả năng hấp dẫn trong môi trường đầu tư và tạo nguồn thu cho ngân sách

Tên nhà đầu tư trúng thầu Liên danh Tập đoàn GELEXIMCO - Công ty CP và Công ty cổ phần đầu tư tổng hợp Hà Nội
Các điều kiện sử dụng đất để thực hiện dự án
Tuân thủ các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng; Luật Đất đai; Luật nhà ở; Luật Kinh doanh Bất động sản và các luật khác có liên quan.
Nội dung khác
Quyết định phê duyệt
Số 2216/QĐ-UBND ngày 25/09/2018
Thời điểm đăng tải
01/10/2018 15:47:19
Nội dung đính kèm
(Quyết định phê duyệt kết
quả lựa chọn nhà đầu tư)
2216. QĐ phê duyệt kết quả lựa chọn NĐT.pdf