Kết quả chọn nhà thầu trúng thầu


Số TBMT 20181026873-00
Số hiệu KHLCNT 20181021145
Tên gói thầu Tư vấn khảo sát và lập báo cáo kinh tế kỹ thuật
Tên dự án/ Dự toán mua sắm Sửa chữa, nâng cấp đường 354 (đoạn từ đường Tam Tân đến đoạn Kênh 13)
Chủ đấu tư
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG ĐẠI VIỆT
Hình thức lựa chọn NT
Chỉ định thầu rút gọn
Giá dự toán
 267.625.000 VND
Giá gói thầu
    
267.625.000  VND
Tổng giá gói thầu    267.625.000  VND
Ngày quy đổi 09/10/2018
Đính kèm thông báo kết quả LCNT KS 354-11102018212105.pdf
KS 354-11102018212105.pdf

Nhà thầu trúng thầu Công Ty Cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng Quang Huy
Giá trúng thầu
    
267.625.000  VND
Tổng giá gói thầu    267.625.000  VND
Hình thức hợp đồng Trọn gói
Thời gian thực hiện HĐ 30  Ngày
Văn bản phê duyệt 390/QĐ-UBND ngày 05/10/2018
Ngày phê duyệt 05/10/2018
Thời điểm hoàn thành 11/10/2018