Công bố danh mục dự án có sử dụng đất


Số CBDMDA 20181016020-00
Loại thông báo Dự án thực
Trạng thái thông báo Đăng tải lần đầu
Đơn vị công bố danh mục dự án Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch tỉnh Tiền Giang
Tên dự án Trung tâm thể dục, thể thao Tân Hương
Tổng chi phí thực hiện dự án (không bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng) 15.000.000.000 VND
Tên và địa điểm quỹ đất, khu đất Khu tái định cư Tân Hương, xã Tân Hương, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang
Hiện trạng đất Đã giải phóng mặt bằng
Thời gian thực hiện dự án 2018
File đính kèm (Quyết định phê duyệt danh mục dự án) 2666.pdf