Tra cứu kết quả sơ tuyển gói hỗn hợp


Hiện trạng thông báo
Số TBMST null-null
Ngày đăng Ngày nhập kết quả
Tên bên mời thầu null
Tên dự án null
Ngày mở sơ tuyển

STT Danh sách ngắn nhà đầu tư trúng sơ tuyển Địa chỉ nhà thầu Nước hoặc vùng lãnh thổ nơi nhà thầu đăng ký hoạt động
1 Liên danh Công ty cổ phần Thương mại - Quảng cáo - Xây dựng - Địa ốc Việt Hân và Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển hạ tầng Nam Quang Số 202 Hồ Tùng Mậu, phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội