Hồ sơ mời sơ tuyển dự án


Hồ sơ mời sơ tuyển dự án
Số TBMST 20181010062-00 Trạng thái thông báo Thông báo đăng lần đầu
Bên mời thầu Ban quản lý dự án công trình thị xã Quảng Yên tỉnh Quảng Ninh
Chủ đầu tư Ban quản lý dự án công trình thị xã Quảng Yên tỉnh Quảng Ninh
Loại hình thông báo Thông báo thực
Tên dự án Khu nhà ở công nhân và chuyên gia phục vụ Khu công nghiệp Đông Mai
Tổng chi phí thực hiện dự án 868.580
Tên và địa điểm quỹ đất, khu đất dự kiến thực hiện dự án
Diện tích đất sử dụng cho dự án
Thời gian phát hành HSMST Từ 10/10/2018 08:00 đến 30/11/2018 08:30
Địa điểm phát hành HSMST Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng số 29 phố Ngô Quyền, phường Quảng Yên, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh
Thời điểm mở sơ tuyển 30/11/2018 09:00
Hình thức đấu thầu Đấu thầu rộng rãi quốc tế
Mục tiêu của dự án
 English
DANH SÁCH FILE ĐÍNH KÈM
STT Tên loại văn bản Tên file Tải xuống
Không có thông tin file đính kèm